OA系统维护公告

发布者:陈中铭发布时间:2022-10-25浏览次数:337

尊敬的各位老师:


      定于2022年10月26日(周一)20:00至24:00,进行OA系统维护工作。

      维护过程中将无法正常访问系统,请提前做好工作安排,由此给您带来的不便敬请谅解。

                                        

    

特此通知                   

                            

                                                                                                         图文信息中心

                                                                                                          2022年10月25日